کلاس های آموزشی دوره مدیریت ذهن و محاسبات ذهنی با مشارکت انجمن صرع ایران

,

دوره مدیریت ذهن و محاسبات ذهنی مخصوص دانش آموزان

,

دوره مدیریت ذهن و محاسبات ذهنی مخصوص بزرگسالان (مقدماتی و پیشرفته)

,