روشهای انتگرال گیری

تومان85,000

پیش نیاز : ریاضی پایه1و مثلثات و ریاضیات پایه 2

دسته:

توضیحات

توضیح تکمیلی